Privacybeleid I Sell

I sell, met adres te Oude Dorpsweg 119/1, 8490 Varsenare, hecht veel belang aan uw privacy. Daarom verbinden wij er ons toe om uw gegevens, die via het gebruik van onze website verzameld worden, met het grootste eerbied te behandelen en te beschermen. Door het gebruiken van de website gaat u akkoord met ons privacy beleid hieronder verder beschreven.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

Via de knop “stuur ons een bericht” registreren wij uw naam, telefoonnummer en emailadres.

 

Doeleinde?

Wij gebruiken 1 of meerdere van bovenstaande gegevens om antwoord te kunnen geven op een door u gestelde vraag of om u te informeren over zaken die in uw belang zijn, kaderend in een eerdere vraagstelling.

 

Bescherming?

Wij erkennen het vertrouwelijk karakter van uw persoonlijke gegevens en deze worden enkel gebruikt om een optimale relatie tussen klant en I sell te kunnen garanderen. Deze worden in geen geval aan derden medegedeeld. Wij verbinden ons ertoe uw gegevens op een correcte manier te gebruiken en dit binnen een uiterst professioneel werkklimaat.

De persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen beschermen we tegen:

  • Toegang of wijziging door onbevoegden
  • Onjuist gebruik of bekendmaking
  • Onwettige vernietiging of verlies door ongeval

 

Vragen en verantwoording?

De zaakvoerder van I sell verbindt er zich toe aanspreekbaar te zijn voor alle vragen kaderend in deze privacy policy. U kan deze kenbaar maken via hoi@i-sell.be

Via deze weg kan u ons bereiken voor eventuele verwijdering van uw gegevens uit onze bestanden. U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden.

Als u dat wenst kan u een kopie opvragen van de gegevens die wij over u in ons bezit hebben.

 

I sell is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere bedrijven die een hyperlink met onze website hebben.